Discountcommunications PO Box 275 , Horley, Surrey, RH6 9YS, United Kingdom.

My Cart

Items:  items
Value: 

Discountcommunications is predominantly a B2B supplier and we operate a minimum £25 order value.

Avaya Conference Phones

Avaya Avaya B149 Analogue Conference Phone (AV700501533)

Avaya Avaya B149 Analogue Conference Phone (AV700501533)

Price: 344.76 (413.71 Including VAT at 20%)

Ref: AV700501533

Avaya Avaya B159 Analogue, USB, DECT, GSM  Conference Phone (AV700501530)

Avaya Avaya B159 Analogue, USB, DECT, GSM Conference Phone (AV700501530)

Price: 413.91 (496.69 Including VAT at 20%)

Ref: AV700501530

Avaya AVAYA B169 WRLS Conference PHONE EU (AV700508892)

Avaya AVAYA B169 WRLS Conference PHONE EU (AV700508892)

Price: 459.37 (551.24 Including VAT at 20%)

Ref: AV700508892

Download Datasheet Here

Avaya Avaya B179 SIP Conference Phone (PoE) (AV700504740)

Avaya Avaya B179 SIP Conference Phone (PoE) (AV700504740)

Price: 516.20 (619.44 Including VAT at 20%)

Ref: AV700504740

Avaya AVAYA B100 Server EditionR EXP MIC 1PR (AV700501539)

Avaya AVAYA B100 Server EditionR EXP MIC 1PR (AV700501539)

Price: 137.80 (165.36 Including VAT at 20%)

Ref: AV700501539

Avaya AVAYA B100 Server EditionR Power ADPTR (AV700501534)

Avaya AVAYA B100 Server EditionR Power ADPTR (AV700501534)

Price: 61.27 (73.52 Including VAT at 20%)

Ref: AV700501534